BNR Bouwmeesters: Bouwmachines

BNR Bouwmeesters: Bouwmachines

Bouwmachines worden steeds slimmer en daarmee ook efficienter. Goed voor de bouwer, de bestuurder en de opdrachtgever. Wel willen acht brancheorganisaties dat deze machines voortaan verplicht een kentekenbewijs moeten hebben. Waarom is dat nodig en welke innovaties zien we op het gebied van bouwmachines vandaag al? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 20 december.

We praatten er in de studio over met:

– Jan Hommes, directeur van de branchevereniging van leveranciers van bouwmachines, magazijnstellingen, wegenbouwmachines en (intern-)transportmiddelen (BMWT
en
– Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur van BouwMachines.nl

Kenteken zorgt voor extra veiligheid op de weg

Hoeveel bouwmachines met toegang tot de openbare weg Nederland telt, is nu niet bekend omdat ze geen kenteken hebben en daardoor niet geregistreerd staan, legde Hommes uit. BMWT is wel voor invoering van zo’n kenteken en bood daartoe vorige week samen met Bouwend Nederland en enkele andere brancheorganisaties een petitie aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat aan. Hommes: “Ter bevordering van de veiligheid op de weg.”

GPS en sensoren

Op de bouwplaats zelf worden bouwmachines met het oog op milieueisen steeds zuiniger, stiller, schoner en ook slimmer. Dankzij het terugwinnen van energie vanuit de functies van machines en de komst van hybride motoren. En dankzij GPS-besturing en sensoren die data verzamelen over machine én machinist. Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen benadrukte onlangs op de kennisdag van BouwMachines en BMWT ook dat de duurzame trend voor de bouw niet te stoppen valt: “De inzet van materieel wordt in dat opzicht steeds belangrijker. De uitstoot van CO2 moet waar mogelijk worden beperkt. Want dat is wat opdrachtgevers willen.” Verhagen wees er toen ook op dat er wet- en regelgeving zal komen op dit gebied.

Batterij nog struikelblok

De toekomst is aan elektrische bouwmachines. Fabrikanten bouwen nu prototypes. Maar batterijen met voldoende capaciteit en werkuren vormen nog een struikelblok. Beide studiogasten gaven aan dat het nog wel een jaar of tien duurt voor het echt zover is. Voor klein materieel begint die overstap naar elektrisch wel nu voorzichtig al op gang te komen. Warbroek: “Daarna is het een kwestie van opschalen.”

Overheid moet stimuleren

Bouwmachines met motoren op waterstof is nog weer een stap verder in de toekomst. Al zijn dieselmotoren volgens Hommes dan wel makkelijk om te bouwen voor die brandstof. Voor een vlotte overstap naar schonere grote bouwmachines pleitte de BMWT-directeur wel voor stimulering door de overheid. Dit gelet op de hoge prijzen van deze machines, die met name door kleinere aannemers niet een-twee-drie zijn op te brengen.

Luister hier de uitzending

Bron: Bouwend Nederland