Meer ruimte voor beroepsvoorlichting over bouw in Leidschendam-Voorburg

Meer ruimte voor beroepsvoorlichting over bouw in Leidschendam-Voorburg

De bouw trekt enorm aan. Maar er is een toenemend te kort aan vakmensen. Niet alleen het ambacht van timmerman, metselaar en schilder, maar ook de innovatie in techniek en design moeten onder de aandacht komen bij jongeren om het tekort terug te dringen. Acht partijen slaan de handen in een om jongeren en leerlingen in aanraking te laten komen met de bouw. Op 18 december ondertekenden Bouwend Nederland, gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, Corbulocollege, Stichting Haagbouw, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland en de Schildersvakschool het convenant Leerling bouwplaatsen 2017 – 2020.

Leerlingbouwplaats

Een leerlingbouwplaats is een bouwwerk waaraan leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een volwaardige bijdrage leveren. Deze praktijkervaringsplaatsen zijn in het verleden een zeer effectieve manier gebleken om het vakmanschap in de bouwsector op peil te houden en te verbeteren. Daarnaast schept iedere leerling bouwplaats kansen op een gekwalificeerde baan.

Beroepsvoorlichting

Naast het realiseren van stageplaatsen en leerling bouwplaatsen is ook inzet nodig bij de beroepsoriëntatie van jongeren. Dit kan onder andere door middel van voorlichting op school. Op het Corbulo College is te zien hoe leerlingen aan het werk zijn om het vak te leren en een deel van dit leren kan ook buiten de school plaats vinden. Daarnaast kan het Corbulo College worden ondersteund met materiaal en/of machines die voor het moderne technisch onderwijs heden ten dagen nodig zijn.

Samen een steentje bijdragen

Wethouder Floor Kist, wonen: Het is mooi om te zien hoe wij hier samen met de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, Bouwend Nederland en maar liefst drie opleidingsbedrijven een steentje willen bijdragen aan het terugdringen van de tekorten aan vakmensen in de bouw. Daarnaast is voorlichting op school zijn noodzakelijk. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat er meer jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en er meer vakmensen komen in de bouw.

Bron: Bouwend Nederland