Over DUOBO

DUOBO staat voor “Duurzaam Ondernemen en Bouwen”

Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt voor DUOBO een belangrijke rol. Zo wordt er gekeken naar de samenwerking met andere bedrijven, de opleiding van de jonge vaklieden en worden de ontwikkelingen en toepassing van nieuwe materialen en technieken getoetst.

Een ander belangrijk element in DUOBO is transparantie en integriteit. Waar in het verleden de bouwbranche hierin dramatisch is tekort geschoten, wil DUOBO belangrijke verbeteringen tot stand brengen en het vertrouwen van het bedrijfsleven, de overheid en de consument opnieuw terug verdienen.

Want zorg voor de samenleving, voor nu en in de toekomst, is iets waar we ons allemaal voor in moeten zetten!

VISIE DUOBO

Speerpunten

  • Het toepassen van duurzame materialen en producten tijdens het bouwproces. Hierbij is een goede prijs/kwaliteitsverhouding essentieel.
  • Het bouwen van energiezuinige en energie neutrale woningen.
  • Zorg voor de samenleving nu en in de toekomst (welzijn van mens en dier)
  • DUOBO kan fungeren als een platform wat vertrouwen uitstraalt c.q. herstelt.
  • Transparantie is zeer belangrijk. DUOBO wil het vertrouwen tussen overheid, consument en bouwwereld verbeteren.
  • In DUOBO speelt ook het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol, waarbij gekeken wordt naar samenwerking met andere bedrijven met een zelfde filosofie. Binnen dit thema dient er ook aandacht te zijn voor opleiding van jonge vaklieden.

Wij onderhouden diverse branche- en politieke relaties, waarbij uitwisseling van ervaring en goede resultaten gebruikt worden voor verdere ontwikkeling. Juist daardoor kunnen we bij uitstek signalerend en invloedrijk zijn.

WAARDEN DUOBO

  • Iedere deelnemer onderschrijft duurzaamheid in zijn producten en diensten;
  • Door onderlinge samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling in de praktijk van alledag leren we voortdurend van elkaar;
  • Onze werkwijze en communicatie is helder en integer;
  • Wij maken maximaal gebruik van mogelijkheden en samenwerking met andere organisaties en voorzieningen;